Deutschsprachige Seiten Deutschsprachige Seiten
Jelenlegi tanítási hét: „A”

? Kérdések...
Nehéz lesz-e gyermekem számára az iskolatáska?

Igazából hétfő reggel és péntek délután viszi illetve hozza a kis elsős a táskáját a felszerelésével. Hétközben csak kistáskával mennek... tovább
A Német olvasótábor Váralján című projekt megvalósulását az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő NEMZ-TAB-15- 0216 azonosító számú pályázat keretében 500.000 Ft pénzösszeggel támogatta.

Bemutatkozás

Szeretettel köszöntjük iskolánk honlapján!

„Mi dolgunk a világon? küzdeni
Erőnk szerint a legnemesbekért.”

(Vörösmarty Mihály)

A Völgység fővárosának, Bonyhádnak értékes hagyományai vannak a nevelés és az oktatás területén. A négy vallásfelekezet már a 18. században iskolákat alapított és tartott fenn. 1905-ben alakult meg a római katolikus polgári leányiskola, hagyományokat őrző falai között pedig 1948-ban elkezdte működését az Állami Általános Iskola, a mai BÁI Vörösmarty Mihály Tagintézménye.

Az iskolánkra jellemző a nyitottság, a pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztése. 1971-ben vezettük be a német nemzetiségi nyelv-, majd az 1986/87-es tanévtől – a megyében elsőként – két tannyelvű német nemzetiségi oktatást. Intézményünkben 2009-től kezdve folyik a kompetencia alapú oktatás. A német nyelvvizsgaközpont cím elnyerésével 2010-ben két másik magyarországi általános iskolával együtt az országban elsőként indíthattuk el a Deutsches Sprachdiplom nyelvvizsga lebonyolítását. Diákjaink az intézmény falain belül térítési díj befizetése nélkül tehetik le a német nyelvvizsgát a Közös Európai Referenciakeret A2-B1 szintjén.

Iskolánkban népszerűek a modern tudományok, kiemelt feladatunknak tekintjük a tehetséggondozást. A Vörösmarty Mihály Általános Iskola „GYERMEKEKÉRT” Alapítványa hozzájárul a tehetséges tanulók teljesítményének elismeréséhez is. Az intézményben folyó nyelvoktatást (német, angol) három jól felszerelt (projektor, számítógép, interaktív eszköz, audiovizuális tananyagok) nyelvi terem segíti. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy diákjaink sokoldalúan sajátítsák el az ismereteket, ezért kiemelten kezeljük a nyílt tanulási munkaformákat: a tanulmányi kirándulásokat, a projekteket, a múzeumi órákat, a műhelymunkákat, az állomásos tanulást (Stationenlernen) és a kooperítív oktatást.

Az 1995-ös rekonstrukció óta korszerű eszközökkel, jól felszerelt intézményben folyik az oktató-nevelő munka. A két tornaterem (2-2 teremrésszel, konditeremmel, öltözőkkel, vizesblokkokkal), a sportpályák (futópálya, kézilabdapálya) kiváló feltételeket biztosítanak a sportolásra. Iskolaudvarunk, amely a város egyik leghangulatosabb parkos területe is egyben, sokoldalú lehetőséget nyújt a szabadidő hasznos eltöltésére. Kiemelt területként kezeljük informatikai eszközrendszerünk folyamatos fejlesztését: iskolánkban vezeték nélküli internetes hálózat és belső információs rendszer (Intranet) is működik. A számítógéptermünk, az interaktív eszközök, a stúdió, a belső videóhálózat mind a diákok ismereteinek korszerű fejlesztését szolgálják.

Az intézményben folyó oktató munkát a legkorszerűbb igényeket is kielégítő szaktantermek segítik: biológia terem, kémia-fizika terem, technika termek, rajzterem, kompetencia terem, fejlesztő terem, nyelvi termek. Könyvtárunk magyar és német nyelvű kiadványok (könyvek, folyóiratok, interaktív anyagok, hanganyagok, DVD-k) gazdag választékával támogatja a kompetenciák fejlesztését és az ismeretek elsajátítását. Az iskola épületében 2010 októberében kezdte meg működést a Knábel Vilmos Klub, amely rendhagyó tanóráknak, projekteknek, előadásoknak, felolvasásoknak, zenebölcsődei foglalkozásoknak, klubrendezvényeknek és továbbképzéseknek egyaránt otthont biztosít.


Képzéseink

 • Német nemzetiségi kétnyelvű képzés
 • Német nemzetiségi nyelvoktató képzés

Specialitásaink

 • Angol nyelvoktatás
 • Informatika
 • Tehetséggondozó tevékenység
 • Kompetencia alapú oktatás
 • Tanulási nehézségeket fejlesztő pedagógia
 • Gyógypedagógia
 • Logopédiai ellátás
 • Művészetoktatás: tánc, grafika, ének-zene
 • Mindennapos testnevelés
 • Médiaoktatás
 • Színjátszókör
 • Diáksport (labdarúgás, kézilabda, asztalitenisz stb.)

Iskolánk fontos eseményei

 • Vörösmarty nap
 • Nemzetiségi hét
 • Kirándulások
 • Farsang
 • Városi, megyei és területi tanulmányi versenyek szervezése
 • Gyermeknap
 • Németországi csereprogram (nyelvgyakorlás családoknál)
 • Táborozások (Balaton, Bautzen, Váralja)
 • Támogatói bál
 • ÖKO-hét
 • Egészségnap
 • Rendhagyó tanórák
 • Továbbképzések
 • Konferencia

A végzős diákok továbbtanulási lehetőségei

 • A végzős diákok nagy eséllyel felvételiznek a különböző középiskolákba.
 • A középiskolákba felvételizők egy része a német nyelv magasabb szintű elsajátítását részesíti előnyben, így bonyhádi vagy pécsi kétnyelvű, illetve emelt szintű németes gimnáziumi osztályokban tanul tovább.
 • A végzett diákjaink 80%-a érettségit adó középiskolában (gimnáziumban, szakközépiskolában) kezdi meg középiskolás tanulmányait, 20%-a  szakképző iskolákban tanul tovább.