Deutschsprachige Seiten Deutschsprachige Seiten
Jelenlegi tanítási hét: „B”

? Kérdések...
A németen kívül lehet más nyelvet is tanulni?

Ötödik osztálytól kezdve lehetőségük van a tanulóinknak angolt tanulni szakkör formájában. tovább
A Német olvasótábor Váralján című projekt megvalósulását az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő NEMZ-TAB-15- 0216 azonosító számú pályázat keretében 500.000 Ft pénzösszeggel támogatta.

2. számú melléklet - A kirándulás

Beszámoló a HATÁRTALANUL! Programban megvalósított projektről

 

 

Általános adatok:

 

Elnyert támogatási összeg: az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Támogatáskezelő által meghirdetett Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek című pályázaton iskolánk 732.000 ft támogatást nyert.

 

Kedvezményezett: Bonyhádi Általános Iskola Vörösmarty Mihály Tagintézménye

 

Ideje: 2015.03.15-03.16.

 

A projekt címe: „ A világon mindig az a legszebb, ahol valamikor otthon voltunk. „

/Márai Sándor/

 

Bevezetés:

 

Iskolánk 34 hetedik osztályos tanulója és négy tanára / Horváthné Bék Mária, Deér Júlia, Fekete Gyöngyi és a projektvezető Naszádos Zsuzsanna / Bonyhád szlovákiai testvérvárosában, a felvidéki Tardoskedden és Pozsonyban tettek négy napos kirándulást a program keretében.

A HATÁRTALANUL! Program keretében magyarországi iskolák tanulói az állam támogatásával osztálykiránduláson vesznek részt a szomszédos országok magyarlakta területein hármas céllal:

- személyes kapcsolatokat kössenek

- személyes tapasztalatokat szerezzenek

- és bővítsék ismereteiket a külhoni magyarságról.

 

A program három szakaszból és kommunikációs tevékenységből épül fel.

 

Előkészítő szakasz: március első két hetében zajlott, a programok az 1.számú mellékletben találhatók.

 

Megvalósítási szakasz: a kirándulás:

 

2015.03.13-án, pénteken a kora reggeli órákban indultunk el Bonyhádról.

 

A négy nap alatt öt nagy programelemet valósítottunk meg, melyek a következők voltak:

 

 1. Részt vettünk Tardoskedden az önkormányzat által – nemzeti ünnepünk, március 15-e – alkalmából megrendezett ünnepségen, melyen iskolánk négy tanulója: Aradi Eszter, Jenei Liza, Lángi Csenge és Sánta Dalma Babits Mihály: Hazám című versével köszöntötte az emlékezőket, majd Naszádos Zsuzsanna projektvezető olvasta fel iskolánk igazgatónőjének, Bábelné Rein Máriának köszöntő levelét, és mondta el gondolatait a 167 évvel ezelőtti történelmi eseményekről. Ezt követően diákjaink az ünneplő magyar közösséggel együtt koszorút helyeztek el a község az 1848/49-es forradalom és szabadságharcban részt vett mártírjainak Emlékoszlopánál.

 2. Oktatási-nevelési jellegű tevékenység kertében a hétfő délelőttöt a helyi magyar tanítási nyelvű általános iskolában töltöttük, ahol megismertük az iskolát és diákjaink az ottani hetedikes gyerekekkel vettek részt közös programon, majd meghívtak minket az iskola menzájára egy finom ebédre.

 3. Kutúrális jellegű programelemünk volt a magyarság történelméhez kapcsolódó műemlékek felkeresése és tudásunk bővítése:

  • Mária Valéria híd – Esztergom

  • Tardoskedd nevezetességei

  • Pozsony – a vár, a reformkori magyar országgyűlés, a koronázó templom

  • Dévény – a vár felfedezése

 4. Több tantárgy tananyagával foglalkoztunk tanórai kereteken kívül: idegen nyelvek használata, irodalom, nyelvtan, történelem, földrajz, matematika, rajz, ének, testnevelés, technika.

 5. A külhoni magyar közösség számára hasznos tevékenységet végeztünk olyan módon, hogy Bonyhádról, a Felvidékiek Egyesülete által küldött csomagokat átadtuk egy megható beszélgetés keretében a címzetteknek.

 

 

Ezekről a programelemekről részletes , fényképekkel, videofelvétellel ellátott beszámolókat készítünk, melyet a témanapunkon fogunk bemutatni. 2.számú melléklet

 

Az értékelő szakasz programjai:

 

 1. Értékelő óra az utazáson részt vett diákoknak és tanároknak, moderátor: Naszádos Zsuzsanna

 2. Bemutató óra iskolánk hatodik évfolyamos tanulóinak a kirándulásról

 3. Nemzeti összetartozás- Határtalanul! címmel témanap egy tanítási nap keretében.

3.számú melléklet

Az értékelő szakasz programelemei:

 

 1. A meglátogatott ország, illetve település magyarságáról szerzett személyes tapasztalatok és ismeretek áttekintése

 2. A tanulmányi kirándulás megvalósulásának áttekintése

 3. Az utazás programjának értékelése:

Az 1947-ben, a magyar-csehszlovák ún. lakosságcsere-program keretében Tardoskeddről Bonyhádra kitelepítettek ma már idős emberek. A Bonyhádi Felvidékiek Egyesülete vállalta magára a Felvidékről elszármazottak hagyományainak megőrzését, ápolását, a szülőföld és kultúrájának megismertetését, a kapcsolattartást. Az egyesület vezetőjével, Kolozsiné Gergely Cecíliával úgy gondoljuk, hogy ez a kirándulás, melynek keretében felvettük a kapcsolatot a tardoskeddi magyar iskolával jó kiindulópontja lehet a szorosabb együttműködésnek, hogy a két településnek ne csak közös múltja, hanem közös jelene és jövője is legyen, annál is inkább, mivel a Határtalanul Programnak ez a fő célkitűzése.

Készítette: Naszádos Zsuzsanna

A galériában további közel 200 darab kép található, ami kattintás után megnyílik!


Video felvételek