Deutschsprachige Seiten Deutschsprachige Seiten
Jelenlegi tanítási hét: „A”

? Kérdések...
Azt szeretném kérdezni, hogy hátrány-e a kislányom számára, ha nem németes oviba járt? Szeretném, ha kéttannyelvűs osztályba járna.

Nem hátrány. A németes oviból érkező elsősök sok német dalt és mondókát ismernek, megértenek néhány utasítást, az ismereteik mégsem... tovább
A Német olvasótábor Váralján című projekt megvalósulását az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő NEMZ-TAB-15- 0216 azonosító számú pályázat keretében 500.000 Ft pénzösszeggel támogatta.

Kompetencia alapú oktatás

Kompetencia alapú oktatás a BÁI Vörösmarty Mihály Általános Iskolában

Az iskolai nevelésben, oktatásban kiemelt célunk, hogy tanítványainkat felkészítsük az egész életen át tartó tanulásra. Ennek egyik fontos eszköze a kompetencia alapú oktatás, melynek során ismeret, készség és a tanuláshoz való viszonyulás kiegyensúlyozott, rendszerszerű fejlesztését valósítjuk meg a tanítási-tanulási folyamatban.

A kompetencia alapú oktatás bevezetését a TÁMOP 3.1.4. pályázat segítségével valósítottuk meg. A tanulócsoportjainkat a matematika-logika, a szövegértés-szövegalkotás és az életpálya-építés kompetenciaterületeken vontuk be ebbe az oktatási formába.

Munkánk hatékonyságának növelése érdekében fontos volt, hogy újszerű tanulásszervezési módszereket is bevezessünk. Ezek a „3 hetet meghaladó projekt”, a „tantárgytömbösítés”, a „tantárgyi integráció” és a „moduláris oktatás”.

Az egészségnevelés és felzárkóztatás területén saját fejlesztést dolgozunk ki. A kompetencia alapú oktatás bevezetésével párhuzamosan pedagógusaink számos továbbképzésen vettek részt, melyek keretében elsajátíthatják az új tanulásszervezési módszerekhez és az interaktív eszközök alkalmazásához szükséges tudást.

A módszertani fejlesztésekkel párhuzamosan képességfejlesztő eszközök, interaktív tananyagok és könyvek kerültek beszerzésre, amelyek szintén hozzájárulnak a XXI. századi elvárásoknak megfelelő oktatási kultúra kialakításához.